Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Aktarılması Hakkında Aydınlatma ve Açık Rıza

 

Değerli müşterimiz, ZOREL TEKSTİL LTD. ŞTİ. olarak, kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami önem vermekteyiz. Bu kapsamda, tarafımız ile ilişkili her türlü kişisel verinin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)’na uygun olarak; işlenme amaçları, hukuki nedenleri, toplanma yöntemleri, kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği ve KVKK kapsamında size tanınan haklara ilişkin olarak sizi bilgilendirmek istiyoruz. Ayrıca 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun da kişisel verilerin korunmasına ilişkin hüküm içermektedir

 

Mesafeli satış sözleşmeleri kapsamında ZOREL TEKSTİL LTD. ŞTİ. paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizi, Veri Sorumlusu sıfatıyla işlemekteyiz. Kişisel verileriniz; faaliyet amaçlarımızla sınırlı olarak ve KVKK’da açıklandığı çerçevede; kaydedilebilecek, depolanabilecek, muhafaza edilebilecek, güncellenebilecek, yeniden düzenlenebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklanabilecek, devredilebilecek, aktarılabilecek, paylaşılabilecek, sınıflandırılabilecek, anonim hale getirilebilecek ve KVKK’da sayılan diğer şekillerde işlenebilecektir.

 

 

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

 

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden doğan yükümlülüklerimizin ifası amacıyla verilerin toplanması ve kullanılması gerekmektedir. Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili müşterilerimiz ile iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek için kişisel verileriniz işlenmektedir.

 

·      Satış işlemi ve sipariş teslimini sağlamak

·      Müşterilerimizi daha iyi tanıyarak ihtiyaçlarını anlamak,

·      Satış, pazarlama, reklam ve tanıtım faaliyetlerinin yürütülebilmesi,

·      Ürün ve hizmetlerimiz hakkında memnuniyetleri ölçmek,

·      Müşterimizin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek, çeşitlendirmek için ve bunlarla birlikte gerekli kalite ve standart denetimlerimizi yapabilmek,

·      Müşterilerimize sunulan hizmetlerin/ürünlerin kalitesinin artırılması/geliştirilmesi yapılacak uygulamalar ile satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak başta sizlere özel reklam, kampanya, avantajlar ve diğer faydaların sunulması ve tele-satış faaliyetleri olmak üzere sair satış, pazarlama ve CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) çalışmalarının yürütülmesi,

·      Satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak analizler, profilleme çalışmaları,

 

Bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, başta 6698 sayılı Kanun olmak üzere, kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına ilişkin mevzuat ve mesafeli satış sözleşmesi ile ilgili diğer mevzuatta zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde, yukarıda belirtilen meşru amaçlar ortadan kalkmadığı müddetçe işlenecektir.

 

Toplanan Kişisel Verileriniz ve Toplanma Yöntemi

 

Sipariş süreci boyunca, e-ticaret sitesi üzerinden doldurmuş olduğunuz sipariş formu ile kişisel verileriniz toplanmaktadır.

 

Toplanan kişisel verileriniz; adı-soyadı, iletişim ve lokasyon bilgileri (Telefon, e-posta, teslimat adresi, fatura adresi), (kredi kartı kayıtları tuutlmaz 2048 SSL ile güvenliği sağlanmıştır.

 

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

 

Kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dâhilinde, KVKK ve yürürlükte olan mevzuata uygun olarak sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere; sunduğumuz hizmetin amaçları doğrultusunda, aşağıda belirtilen kişilere aktarılabilecektir;

    İş ortaklarımız, iş bağlantılarımız, ifa yardımcılarımız, bayilerimiz ve alt yüklenicilerimiz ile sunduğumuz hizmetin amacı doğrultusunda, düzenleyici, denetleyici kurumlar,

    Kullandığımız bilişim teknolojileri gereği, yurt içinde ya da yurtdışında bulunan sunucular ve bu sunucu desteğini veren firmalar ile fiziksel sunucu ve/veya bulut hizmeti aldığımız yurt içi/yurt dışı kişi ve kurumlar,

    Tarafımız adına veri işleyen, müşteri memnuniyeti ölçümleme, profilleme desteği veren, satış ve pazarlama alanında sms, mailing, arşivleme başta olmak üzere kişisel verilerin işlenmesi gereken konularda destek veren firmalar,


Kişisel Veri Sahibi Olarak KVKK’nın 11. maddesinde Sayılan Haklarınız:

 

·      Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

·      Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·      Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·      Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·      Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

·      Amaç, süre ve meşruiyet prensipleri dâhilinde değerlendirilmek üzere silinmesini veya yok edilmesini isteme,

·      Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·      İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.


KVKK’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak, ZOREL’in elektronik posta adresine iletebilirsiniz.

 

Veri Sorumlusu          : ZOREL TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Adres                          : Barbaros Mahallesi Mehmet Emin Durul Caddesi No:38 Merkezefendi / DENİZLİ

E-posta Adresi            : info@zoreltekstil.com.tr


Yukarıdaki bilgilendirme metnini okudum, anladım. KVKK kapsamında kişisel verilerimin, yukarıda belirtilen yöntemler ile toplanmasına ve yine yukarıda belirtilen amaçlar dâhilinde işlenmesine, yukarıda belirtilen yurtiçi ve yurtdışındaki üçüncü kişilere aktarılmasına, belirtilen amaçlar dâhilinde yurtdışına aktarılmasına/paylaşılmasına, açık rıza veriyorum.

Boxed:

Sticky Add To Cart

Font: